top of page

Servei d'Acollida i Permanències

Us podeu inscriure al servei de acollida i permanències a través de la plataforma TPVescola al apartat de serveis / inscripcions, a on trobareu el formulari Extraescolars, Acollida i Permanències 22 – 23.

 

Els preus nous del curs 2022 – 2023 son els següents:

 

Setembre, octubre, novembre i desembre: 70€

Gener, febrer i març: 53€

Abril, maig i juny: 53€

 

A més a més, els infants es poden quedar dies esporàdics a 4€, els quals es carregaran mitjançant la plataforma TPVEscola com a pagament pendent un cop finalitzi el mes. Cobrant com a màxim 8 dies al mes tot i que es faci ús de més dies. Si fareu ús esporàdic del servei NO FEU LA INSCRIPCIÓ.

 

Per fer ús del servei d'acollida i permanències esporàdiques heu d'avisar amb antelació via Whatsapp al telèfon 634 55 84 98 o al correu electrònic macedoniascp@gmail.com

Acollida matinal

Durant el curs escolar s'oferirà el servei d'acollida matinal, horari: de 8.00 a 9.00 h.
La porta d'entrada serà la de la cuina i l'espai que utilitzaran serà el menjador i quan faci bon temps, el porxo. 
Totes aquelles famílies que vulguin utilitzar aquest servei, es dirigiran a la porta de la cuina i allà una monitora farà la benvinguda i posarà gel hidroalcohòlic.
És faran dos grups estables (infantil i primària). Com que compartiran espai infants d'edats diferents i grups diferents, en tot moment s'haurà de dur posada la mascareta.
Un cop finalitzada l'hora, els infants es tornaran a rentar les mans i seran acompanyats a la seva aula de referència.

 

Acollida de tarda

Durant el curs escolar s'oferirà el servei d'acollida de tarda, horari: de 16.30 a 17.30 h.
És faran dos grups estables (infantil i primària). Com que compartiran espai infants d'edats diferents i grups diferents, en tot moment s'haurà de dur posada la mascareta. I tant abans com després tots i totes elles, es rentaran les mans.
L'espai de realització serà el de sempre, el patí de petits. Sempre que es pugui es faran les activitats a l'exterior, quan el temps no ho permeti, a l'aula de P5-B.
A l'hora de la recollida, les famílies s'hauran d'esperar a fora de la porta i la monitora anirà cridant un per un. 
Els dies que l'activitat es faci al aula de P5-B ja sigui pel fred o la pluja, un únic tutor / mare / pare tindrà dret d'accedir al pati fins la barana de l'aula mantenint en tot moment la distancia de seguretat amb la resta de persones amb les quals pugui coincidir. 

bottom of page