Servei d'Acollida i Permanències

Us podeu inscriure al servei de acollida i permanències a través de la plataforma TPVescola al apartat de serveis / inscripcions, a on trobareu el formulari Extraescolars, Acollida i Permanències 22 – 23.

 

Els preus nous del curs 2022 – 2023 son els següents:

 

Setembre, octubre, novembre i desembre: 70€

Gener, febrer i març: 53€

Abril, maig i juny: 53€

 

A més a més, els infants es poden quedar dies esporàdics a 4€, els quals es carregaran mitjançant la plataforma TPVEscola com a pagament pendent un cop finalitzi el mes. Cobrant com a màxim 8 dies al mes tot i que es faci ús de més dies. Si fareu ús esporàdic del servei NO FEU LA INSCRIPCIÓ.

 

Per fer ús del servei d'acollida i permanències esporàdiques heu d'avisar amb antelació via Whatsapp al telèfon 634 55 84 98 o al correu electrònic macedoniascp@gmail.com

Acollida matinal

Durant el curs escolar s'oferirà el servei d'acollida matinal, horari: de 8.00 a 9.00 h.
La porta d'entrada serà la de la cuina i l'espai que utilitzaran serà el menjador i quan faci bon temps, el porxo. 
Totes aquelles famílies que vulguin utilitzar aquest servei, es dirigiran a la porta de la cuina i allà una monitora farà la benvinguda i posarà gel hidroalcohòlic.
És faran dos grups estables (infantil i primària). Com que compartiran espai infants d'edats diferents i grups diferents, en tot moment s'haurà de dur posada la mascareta.
Un cop finalitzada l'hora, els infants es tornaran a rentar les mans i seran acompanyats a la seva aula de referència.

 

Acollida de tarda

Durant el curs escolar s'oferirà el servei d'acollida de tarda, horari: de 16.30 a 17.30 h.
És faran dos grups estables (infantil i primària). Com que compartiran espai infants d'edats diferents i grups diferents, en tot moment s'haurà de dur posada la mascareta. I tant abans com després tots i totes elles, es rentaran les mans.
L'espai de realització serà el de sempre, el patí de petits. Sempre que es pugui es faran les activitats a l'exterior, quan el temps no ho permeti, a l'aula de P5-B.
A l'hora de la recollida, les famílies s'hauran d'esperar a fora de la porta i la monitora anirà cridant un per un. 
Els dies que l'activitat es faci al aula de P5-B ja sigui pel fred o la pluja, un únic tutor / mare / pare tindrà dret d'accedir al pati fins la barana de l'aula mantenint en tot moment la distancia de seguretat amb la resta de persones amb les quals pugui coincidir.