top of page

Casal de Setembre 2022

Casal de Setembre 2021

Casal de Setembre 2021


Horari:
Casal: de 9:00h a 14:00h
Menjador: de 14:00h a 16:30h
Acollida Matinal: de 8:00h a 9:00h
Permanències: de 16:30h a 17:30h (per realitzar el servei es necessita un mínim d’infants)

Preus:
Tots els dies de Casal: 100€
Dia esporàdic de Casal: 15€
Acollida Matinal tots els dies: 10€
Permanències Tarda: 10€
Acollida matinal o permanències esporàdiques: 4€
Tiquet Menjador: 6,30€ a través de l’aplicació ampanova com s’ha fet durant el curs.

Formulari d'inscripció

bottom of page